Priser på leie av lagerbod

Priser

Månedsbasert avtale:
Nøtteliten 9 m3 kr 595,- per mnd
Nøttesuiten 18 m3 kr 1060,- per mnd

Kontrakten er månedsbasert, og fornyer seg automatisk hver måned frem til oppsigelse mottas.

Første forfall er første leiedag. Man blir da belastet for de dagene som er igjen i inneværende måned + neste kalendermåned + kr 100,- i depositum for nøkkelkort. Deretter forfaller månedsleien til betaling den 1. i hver måned.

Dersom du vet at du har behov for å leie over en lengre periode og er villig til å forhåndsbetale for 6 eller 12 måneder innrømmes det en rabatt på henholdsvis 7,5 og 10 %.

6 mnd avtale
Nøtteliten 9 m3: kr 3.302,-
Nøttesuiten 18 m3: kr 5.883,-

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart
(6 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

12 mnd avtale
Nøtteliten 9 m3: kr 6.426,-
Nøttesuiten 18 m3: kr 11.448,-

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart
(12 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

Betaling skjer med kort: Visa eller MasterCard.

Ingen merverdiavgift.

Prisene er per 1. november 2016.

--------------------------------------

Vi ønsker deg et hyggelig opphold hos oss!
Bestill lagerbod